Flitspaalmeldingen in Zwitserland verboden!!

<< < (5/5)

dirk56:
Ik ben op vakantie naar italie geweest, door zwitserland. Geen enkele controle gehad van de politie. Ik heb controle gehad bij de grens maar dat was alleen voor het tolvignet. Trouwens mio heeft de flitspalen voor duitsland en zwitserland verwijderd uit de update.

jackoneill:
volgens de zwitsere tv reportage die ik zag ginds gebeuren de controles evetueel samen met een andere controle
dus geen specifiek gerichte controles voor gpskes
hun motivati is te verhinderen dat er plot geremd wordt op plaatsen waar een radar zou staan om zo ongevallen te vermijden.

Miomana201:
Buitenlands verbod op GPS met flitspaalsignalering

De Nederlandse wetgeving is duidelijk. Alleen radardetectoren zijn verboden, en dat is ook in vrijwel alle andere landen het geval. In andere landen is de wettekst ouder dan de ontwikkeling van navigatieapparatuur met flitspaalwaarschuwing op basis van GPS. Dat zorgt voor onduidelijkheid. Nederlandse automobilisten moeten zich aan de locale wetgeving houden.

Welke landen
In Oostenrijk is alle apparatuur verboden die actief zoekt naar mobiele of vaste snelheidsapparatuur en roodlichtcamera’s. GPS apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank is daar niet verboden. Volgens de berichten is dat in België ook zo. Ook in Frankrijk lijkt het erop dat signalering door middel van GPS is toegestaan voor zover er gebruik wordt gemaakt van publieke informatie. Er is nog geen jurisprudentie in Frankrijk.

 Flitssignalering uitzetten is niet voldoendeIn Duitsland en Zwitserland is bezit van alle navigatieapparatuur met flitspaalsignalering voor die landen verboden, ook al is die niet in werking. Zwitserland heeft in een persbericht van januari 2007 aangegeven streng te gaan handhaven.

Zwitserland
Het Zwitserse parlement heeft dit artikel aangenomen met de volgende motivatie:

Radarverklikkers stellen bestuurders van voertuigen in staat de toegestane snelheden straffeloos te overschrijden en maken daarmee de registratie van met name de notoire hardrijders onmogelijk. Dergelijke bestuurders doen een aanslag op de homogeniteit van het verkeer en het verkeersklimaat en bovendien verleiden zij andere weggebruikers tot snelheidsovertredingen.

De formulering van het artikel heeft niet alleen betrekking op de genoemde meetpunten van mobiele of vaste snelheidsmeetapparatuur of op lichtsignaalinstallaties met camera’s (infraroodcontrole). Het artikel is in zulke algemene termen gesteld dat ook andere middelen die de politiecontroles verstoren of bemoeilijken, verboden zijn.
Voor meer informatie Rechtshulpwijzer flitspaalsignalering Zwitserland

Veelgestelde vragen over Zwitserland


Welke apparaten zijn in Zwitserland verboden?
Ieder GPS-apparaat is verboden dat waarschuwings-POI’s (points of interest) bevat voor Zwitserland, waarin wordt gewaarschuwd voor meetpunten van mobiele of vaste snelheidsmeetapparatuur, roodlichtcamera’s e.d. in Zwitserland.
Volgens de Zwitserse wegenverkeerswet is het meenemen, verkopen en invoeren van zo’n apparaat strafbaar. Het apparaat wordt in beslag genomen en er staat een forse boete op.
LET OP: ook het in de kofferbak meevoeren is strafbaar.

Ik rijd alleen maar door Zwitserland op weg naar Italië. Geldt het verbod dan ook?
Ja. Mocht de douane bij binnenkomst van Zwitserland of de politie onderweg een GPS met waarschuwings-POI’s voor Zwitserland vaststellen, dan moet u rekening houden met inbeslagneming van het apparaat en een strafproces.

Mijn navigatiesysteem bevat deze waarschuwings-POI’s voor flitspalen en ik wil naar Zwitserland. Wat moet ik doen?
Verwijder zelf deze waarschuwings-POI’s of neem contact op met de fabrikant of verkoper. Laat als u de POI’s niet kunt verwijderen, het navigatiesysteem thuis.

Mijn navigatieapparatuur waarschuwt alleen voor vaste flitspalen. Mag dat?
Nee. Ook een waarschuwing voor vaste politiecontroles is verboden.

Geldt dit verbod ook voor notebooks en andere draagbare computers die voor navigatie en het weergeven van POI’s geschikt zijn?
Ja, die zijn verboden zodra deze combinatie van apparaten waarschuwings-POI’s bevat met meetpunten van mobiele of vaste snelheidsmeetapparatuur, roodlichtcamera’s e.d.

Is een navigatieapparaat met radardatabase in principe verboden of geldt dat alleen voor de actieve update tijdens de rit?
Het navigatieapparaat mag helemaal geen waarschuwings-POI’s voor flitspalen, roodlichtcamera’s e.d. bevatten.

Er bestaan (papieren) kaarten met daarop alle flitspalen aangegeven. Zijn die wel toegestaan? Een GPS geeft deze installaties alleen maar digitaal weer in plaats van analoog.
Op dit moment zijn dergelijke papieren kaarten toegestaan. Door de Zwitserse overheid wordt bekeken of in de toekomst vermelding van flitspalen op dergelijke kaarten verboden kunnen worden.

Alle navigatieapparaten berusten op GPS en bij de meeste apparaten kun je benzinestations, wegrestaurants of ook vaste radarkasten aangeven. Het geheel is gebaseerd op het weergeven van lengte- en breedtegraden en reageert niet op radargolven of andere zaken. Zijn radarwaarschuwingen dan toch illegaal?
Ja, waarschuwingen voor flitspalen zijn in Zwitserland verboden. GPS-apparaten met waarschuwings-POI’s lokaliseren geen radarapparaten zoals een radarverklikker dat doet, maar waarschuwen voor alle in de software vastgelegde coördinaten van mobiele en vaste snelheidsmeetsystemen als radar, laser, drempeldetectoren etc.

Klopt het dat niet de POI-verklikker als zodanig, maar de waarschuwingspunten ‘radar’, ‘politiecontrole’ etc. verboden zijn?
Ja dat klopt. Alleen waarschuwings-POI’s die voor meetpunten van mobiele of vaste snelheidsmeetapparatuur, voor roodlichtcamera’s e.d. waarschuwen, zijn in Zwitserland verboden, los van het feit hoe deze POI’s in het systeem worden aangeduid. Alle overige POI’s zoals ‘gevaarlijke bocht’, ‘school/kinderen’, ‘gevaarlijk punt – voorrang van rechts’ of fileomleidingen zijn wel toegestaan.

Geldt het verbod alleen voor vaste apparatuur of ook voor draagbare navigatieapparatuur die met een zuignap is bevestigd?
Het verbod geldt voor alle soorten apparaten, het maakt daarbij niet uit of het gaat om een mobiele telefoon, pager, PDA, notebook of een los of ingebouwd navigatieapparaat.

Bij veel apparaten bestaat de mogelijkheid de radarverklikkerfunctie uit te schakelen. Is dat voldoende om aan de Zwitserse wet te voldoen?
Nee, het uitschakelen alleen volstaat niet. De applicaties mogen geen waarschuwings-POI’s bevatten voor mobiele of vaste snelheidsmeetapparatuur, roodlichtcamera’s e.d. Ook het uitschakelen van het apparaat en het los meevoeren in de kofferbak is NIET voldoende, het bezit ervan is strafbaar.

Neemt de politie alle apparatuur die als radarverklikker kan worden gebruikt in beslag, of wordt de feitelijke installatie gecontroleerd?
Er worden uitsluitend apparaten in beslag genomen die waarschuwings-POI’s bevatten voor flitspalen, roodlichtcamera’s e.d.
Bron: ANWB   http://www.anwb.nl/rechtshulp,/veelgestelde-vragen/Navigatiesystemen-in-Zwitserland.html

verheydenk:
En wat als je een ingebouwde gps hebt? Nemen ze dan je auto in beslag? Ik zou het nogal vreemd vinden.

Kurt

Navigatie

[0] Berichten index

[*] Vorige pagina